Призивът ни към Вас, нашите потенциални онлайн клиенти, е да прочетете внимателно Общите условия за използване на настоящата интернет страница, както и на стоките/услугите, предоставени в нея. Всяко действие от Ваша страна трябва да е подчинено на тези Условия, както и на законовата рамка, действаща на територията на Република България. Принципите, които ни ръководят при предоставянето на посочените стоки/услуги, са: конфиденциалност, лоялност, прозрачност, целе- и законосъобразност. Предвид характера им – двустранно обвързващи ни – Ви съветваме подробно да вникнете в съдържанието на изискванията, правата и задълженията, с които поемате отговорност да се съобразявате, ставайки наш клиенти.

В случай че не сте съгласни с някое/-и от Общите условия, напуснете сайта и/-ли не заявявайте покупка.

  1. Общи разпоредби:

Настоящите Общи условия представляват договореност между Вас като клиенти, или както ще бъдете назовавани по-нататък „ПОТРЕБИТЕЛИ“, от една страна, и нас, www.takeit-bg.com – като страна, предоставяща стока или услуга, от друга. Само при стриктното придържане към тези Условия Вие можете да се възползвате от предложеното в сайта стоки/услуги.

Takeit-bg.com запазва правото да променя по всяко време Общите условия по свое лично усмотрение и преценка. Изменените Общи условия влизат в сила веднага след внесените корекции и публикуването им в сайта, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да ги спазва. Общите условия имат обвързващо действие единствено и само между ПОТРЕБИТЕЛЯ и www.takeit-bg.com. В случай че не сте съгласни с поставените от нас условия, моля, не използвайте сайта. Сайтът има за цел да задоволява единствено Вашите лични потребности и цели!

2. Условия за регистрация

За да се възползвате от възможностите, които www.takeit-bg.com предлага, можете да го направите като свободен потребител. За момента платформата не предвижда регистрация, което в бъдеще ще бъде променено.

3. Описание на стоките/услугите

Сайтът предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си възможност за извършване на онлайн резервации на хотели, известяване за желание за настаняване и пребиваване в тях за конкретен период от време. Платформата НЕ работи с ваучери, комисионни и отстъпки. Такива можете да получите директно от обекта, който сте решили да посетите, ако са предвидени в политиката им на работа.

4. Авторски права

Всеки акт на публикуване, комерсиално използване, размножаване и прочее на информацията от страна на трети лица, било то напълно или частично, е непозволена. Поместеното в сайта съдържание, състоящо се от: услуги, информация, подробни описания и данни, текстов и снимков материал, таблично представяне на данни, графики и др., е собственост, с която се разпорежда takeit-bg.com и/-ли на неговите партньори/сътрудници. Изброените компоненти са защитени с авторски права. Нито една част от сайта не може да бъде копирана или възпроизвеждана по какъвто и да било начин, под каквато и да била форма, без изричното ПИСМЕНО съгласие на takeit-bg.com и/-ли сътрудниците/доставчиците, с които работи той.

Лица, на които не е дадено разрешение или не са упълномощени да боравят с информацията, качена на сайта, но я разпространяват, копират или ползват за лични облаги, ще се третират и посочват като нарушители съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните на него, както и ще бъдат санкционирани по реда и условията, упоменати в посочените нормативни актове.

Takeit-bg.com не носи отговорност за последствията, предизвикани от рязко настъпили промени по отношение на информацията, поместена на сайта, както и за евентуални вреди, породени или свързани с достъпа, служенето или невъзможността за боравене с него. Въпреки стремежите, отправени към поддържането на вярна, точна и пълна информация за офертите, не се изключват случаи, в които достъпът до сайта да е ограничен или напълно невъзможен.

Takeit-bg.com не носи отговорност за информацията – нейната пълнота и достоверност – която се съдържа в сайтове, към които прави препратки.

5. Принцип на конфиденциалност

Съгласно Закона за защита на личните данни Takeit-bg.com е администратор, досегът му до лични данни на който е напълно законосъобразен. Принципът на конфиденциалност, който е водещ в цялостната дейност на сайта, се изразява в гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща се в осигуряването на достъп до желаните оферти, предоставени от страна на хотелите, работещи с него. Разкриване – пълно или частично – на информация е възможен единствено и само в случаите когато държавните органи / органите на реда са упълномощени със закон да я изискват.

Причините, поради които се събират лични данни от страна на държавните структури, следва да бъдат посочени, а събраната информация може да се използва с цел статистическа съпоставка и цялостна информация относно посещаемостта на сайта, която да се използва за целите на маркетинговите кампании на фирмата.

Приемайки Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни и използването им за лични вътрешни статистики от страна на takeit-bg.com. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни. Това става с изпращане на писмено съобщение до takeit-bg.com до посочения e-mail адрес.