Тейкит“ЕООД е сравнително нова компания, но нашият ръководен екип има над  90 години общ трудов стаж в сферата на туризма, включително и международен такъв / Англия, Германия, Дубай, Кипър, САЩ/.

Разполагаме  с младежки екип – образован и специализиран в интернет технологиите и рекламата, както и с регионални представители и сътрудници.

Обединихме своите усилия в това начинание – да бъдем полезни на нашите колеги и партньори от туристическия и главно – хотелиерския и ресторантьорския бизнес.

Предлагаме услуги в направления – мениджмънт, маркетинг, реклама и разработваме проекти в още няколко насоки, с което да оправдаем очакванията, заложени в нашия слоган : „Всичко за Вашия хотел и ресторант – на едно място“.

                                      

                                                                  

Екип на „Тейкит“